1. خانه >
 2. نویسندگان
نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان
 • هما کریمی

  هما کریمی

  تعداد مقالات: 1

 • زهرا کریمی

  زهرا کریمی

  مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

  تعداد مقالات: 1

 • علی کریمی مله

  علی کریمی مله

  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

  تعداد مقالات: 2

 • وحید کشافی‌نیا

  وحید کشافی‌نیا

  پژوهشگر "شفافیت برای ایران"

  تعداد مقالات: 2

 • نوید کلانتری

  نوید کلانتری

  دکترای برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه

  تعداد مقالات: 1

  تخصص‌ها؛ اقتصاد حمل و نقل، مدلسازی سیستم‌های حمل و نقل، تحلیل شبکه‌های حمل و نقل

 • مهدی کلاهی

  مهدی کلاهی

  دکتری جامعه‌شناسی محیط‌زیست

  تعداد مقالات: 7

 • یحیی کمالی

  یحیی کمالی

  دکتری سیاستگذاری عمومی، هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

  تعداد مقالات: 7

  تخصص‌ها؛ روش‌های سیاستگذاری، توسعه پایدار، سلامت اداری

 • سید آهنگ کوثر

  سید آهنگ کوثر

  دکتری روابط آب، خاک و گیاه، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

  تعداد مقالات: 3

 • الهه کولایی

  الهه کولایی

  دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

  تعداد مقالات: 1

 • لیلا یزدان‌پناه

  لیلا یزدان‌پناه

  دکتری جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

  تعداد مقالات: 1

 • زهرا یزدانی پرایی

  زهرا یزدانی پرایی

  کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست،، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

  تعداد مقالات: 7

 • ابوالقاسم یعقوبی

  ابوالقاسم یعقوبی

  دکتری روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

  تعداد مقالات: 4

  تخصص‌ها: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، فلسفه آموزش و پرورش.