1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حسن فرطوسی
حسن فرطوسی

حسن فرطوسی

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه ژنو

تعداد مقالات: 1

  • توفیق دیپلماسی اقتصادی در دوران پساتحریم، سیاست رسانه‌ای نوین می‌طلبد

    10 شهریور 1394 ساعت 11:39

    عمومی

    پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در دوران پساتحریم، منوط به فعالیت هرچه بیشتر و شکوفائی بخش خصوصی است. اما در دنیای امروز، توفیق در عرصه‌ی هماوردی رقابت‌ها و تعاملات مربوط به دیپلماسی اقتصادی، جز با بسترسازی مناسب حقوقی، و نیز تدوین سیاست رسانه‌ای نوین و متناسب با شرایط پیچیده حاکم بر ارتباطات رسانه‌ای جهانی و سوق دادن افکار عمومی بر اساس آن، میسر نیست.