1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. رحمت‌الله قلی‌پور
رحمت‌الله قلی‌پور

رحمت‌الله قلی‌پور

دکتری مدیریت دولتی (گرایش خط‌مشی‌گذاری ایران)، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، مدير گروه مديريت دو
آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد - پل نصر- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کدپستی: 1417963193، صندوق پستی: 14155-6311

تعداد مقالات: 1

دکتر رحمت ا... قلی پور دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر گروه مدیریت دولتی و توسعه می‌باشند که دارای تالیفات متعدد در قالب کتاب و مقاله در موضوعات مرتبط با سیاستگذاری و مدیریت بخش عمومی و حکمرانی شرکتی است و همچنین دارای سوابق اجرایی در بخش دولتی و نهادهای سیاستگذاری هستند.

 • مرور و تحلیل یک سیاست:

  شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)

  23 فروردین 1394 ساعت 12:45

  سیاست تجاری

  «قاچاق» و «جعل» دو مورد از فعالیت‌های فسادآمیز اقتصادی هستند که کم‌ و بیش در اکثر اقتصادهای دنیا به چشم می‌خورند و اثرات زیان‌باری بر اقتصاد ملی برجای می‌گذارند.شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، طرحی بود که از آبان ماه 1390 باهدف مقابله باعرضه کالاهای قاچاق و تقلبی به اجرا درآمد؛ فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت و درنهایت در آبان 1392 اجرای آن رسماً متوقف گردید! در این نوشتار، با بهره‌گیری از مدل دای و در راستای تحلیل طرح شبنم (به‌مثابه یک سیاست عمومی) ابتدا به توصیف و معرفی ابعاد گوناگون این سیاست پرداخته می‌شود؛ سپس در مورد علل اتخاذ این سیاست بحث می‌شود و درنهایت به بررسی دیدگاه‌های گوناگون در مورد پیامدها و آثار اجرای آن پرداخته می‌شود.