1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. مهدی فصیحی هرندی
مهدی فصیحی هرندی

مهدی فصیحی هرندی

دکتری سیاست‌گذاری تکنولوژی (حکمرانی آب)، دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
آدرس: دانشگاه صنعتی دلفت، هلند

تعداد مقالات: 1

 • بازنشر به دلیل درگیری‌های آبی در ورزنه

  حکمرانی فازی بر آب؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز زاینده‌رود

  24 بهمن 1393 ساعت 21:09

  مدیریت آب

  این نوشتار کوتاه با تأکید مجدد بر لزوم توجه به ابعاد دیگر حکمرانی آب، علاوه بر فنی، اقتصادی و سیاسی، بر آن است تا با ذکر شواهدی از مناقشة رودخانه زاینده‌رود (به‌عنوان یک نمونه شاخص شده در کشور) نگرانی خود را از عدم توجه به همکاری و تعامل همه کنشگران درگیر اعم از ذینفع و غیر ذینفع، در حل مسائل آبی به وضوح بیان دارد.