1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. عباس خندان
عباس خندان

عباس خندان

دکتری اقتصاد از دانشگاه Siena ایتالیا

تعداد مقالات: 6

فوق لیسناس اقتصاد از دانشگاه شریف و دکتری اقتصاد از دانشگاه Siena ایتالیا در سال 2014.

 • مستمری بازنشستگی در ایران

  22 شهریور 1394 ساعت 09:44

  صندوق‌های بازنشستگی

  در این مقاله به شرایط کنونی تامین اجتماعی در ایران و چالش‌های پیش‌روی آن می‌پردازیم. در بخش بعدی پارامترها و قوانین مربوط به مستمری بازنشستگی در ایران تببین می‌شوند. سپس در بخش دوم بحث می‌کنیم که این قوانین و ویژگی‌ها چه شرایطی را برای صندوق به لحاظ تامین مالی و تعهدات موجب شده است.

 • اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران

  3 شهریور 1394 ساعت 15:11

  سیاست بهداشت و سلامت

  در چند دهه گذشته کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تامین اجتماعی بر اساس سیستم‌های مستمری PAYG با مزایای تعریف شده DB را با مشکلات جدی روبرو کرده است. افزایش فشار مالی و ناپایداری صندوق‌ها موجب شد تا اصلاح و بهسازی سیستم‌های تامین مالی صندوق‌های تامین اجتماعی از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار گردد. در ایران اما این ضرورت بطور کامل درک نشده و اجرای طرح‌های اصلاحی معمولاً به تعویق افتاده‌اند.

 • مرور انواع سیستم‌های تامین اجتماعی و اصلاحات آن در جهان

  25 اسفند 1393 ساعت 15:51

  خدمات

  دولت‌ها نقش غالب را در ارائه خدمات اجتماعی در بیش از 172 کشور دارا هستند. نظام‌های تأمین اجتماعی متکی بر دولت را می‌توان در یک سیر تاریخی به تأمین اجتماعی بیسمارکی (Bismarck) و بوریجی (Beveridge) تقسیم کرد. نظام بیسمارکی که بیمه اجتماعی (Social Health Insurance) نیز نامیده می‌شود درواقع نوعی بیمه حرفه‌ای اجباری است که در آن افراد با پرداخت حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد بیمه می‌شده‌اند. عدم پوشش افراد بیکار، نابرابری در ارائه خدمات تأمین اجتماعی و همچنین وابستگی مالی شدید این صندوق‌ها به شرایط بازار کار و تغییرات اقتصادی و جمعیتی از مهم‌ترین این نواقص هستند.
  پس از نظام بیسمارکی، در سال 1948 انگلستان بر اساس نظریات بوریج نظام تأمین اجتماعی جدیدی را بنا نهاد که بر اساس آن تمام مردم صرف‌نظر از شغل یا حرفه (Universality) برحسب نیاز و نه درآمد (Uniformity) توسط یک سازمان (Unicity) تحت پوشش قرار می‌گیرند. سیستم‌های تأمین اجتماعی کنونی هر دو این نظام‌ها را شامل می‌شوند. در بخش بعدی انواع سیستم‌های تأمین اجتماعی موجود در کشورهای مختلف و روش‌های تأمین مالی آن‌ها را مرور می‌کنیم. سپس در بخش سوم معیارهایی ارائه می‌شود تا بتوان سیستم‌های تأمین اجتماعی را بر اساس خدمات ارائه‌شده و پایداری صندوق‌ها مقایسه کرد.

 • مرور خدمات تأمین اجتماعی در جهان

  23 اسفند 1393 ساعت 16:15

  سیاست اقتصادی

  سیستم‌های تأمین اجتماعی در کشورهای دنیا بر اساس شیوه تأمین مالی و خدمات ارائه‌شده بسیار متفاوت از یکدیگرند. اما در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان خدمات تأمین اجتماعی را در سه سطح تقسیم‌بندی کرد. سطح اول خدمات تأمین اجتماعی است که با هدف جلوگیری از فقر به افراد سالخورده ارائه می‌شود. این خدمات می‌تواند کمک‌های مالی مستقیم باشد یا یکسری برنامه‌های حمایتی حداقلی یا هدفمند که حداقلی از مستمری را برای بازنشستگان فقیر تضمین می‌کند. سطح دوم اما اهداف بیمه¬ای را دنبال می‌کند تا افراد از داشتن یک مستمری مناسب در مقایسه با درآمد دوران اشتغالشان که به نرخ جایگزینی (Replacement Rate)معروف است اطمینان یابند. اما سطح سوم مستمری بیمه‌ای اختیاری برای افراد با درآمد بالاست که یک نرخ جایگزینی بالاتری را ترجیح می‌دهند. در بخش بعدی به بررسی تفاوت‌های پارامتریک یا قوانین مربوط به بازنشستگی و محاسبه مستمری در کشورهای مختلف می‌پردازیم. در بخش دوم سه معیار یا شاخص معرفی می‌شود تا بتوان خدمات ارائه‌شده تأمین اجتماعی و قوانین حاکم در کشورهای مختلف را مقایسه کنیم.

 • بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران

  21 بهمن 1393 ساعت 16:17

  سیاست‌های اقتصاد کلان

  در این متن سعی بر این است تا با مرور و بررسی سیاست‌های اتخاذشده و نتایج به‌دست‌آمده در مورد عملکرد خصوصی‌سازی ایران قضاوت کنیم. نشان دادن نقاط ضعف و سیاست‌های نادرست می‌تواند بسیار مفید باشد چون با وجود چهار دهه تلاش برای خصوصی‌سازی هنوز در ابتدای راه هستیم. سهم هفتاددرصدی شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور اگرچه از شکست سیاست‌های قبلی حکایت می‌کند، نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی هنوز تمام نشده و شناخت و پژوهش بیشتر برای جلوگیری از اشتباهات گذشته ضروری است. تبیین ویژگی‌های یک خصوصی‌سازی موفق این امکان را فراهم می‌کند تا با در دست داشتن معیار و شاخص بتوان به ‌مرور و بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران پرداخت.

 • مرور تجربه خصوصی‌سازی در جهان

  15 بهمن 1393 ساعت 13:55

  سیاست‌های اقتصاد کلان

  روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به گوناگونی و تعداد کشورهایی است که دست به خصوصی‌سازی زده‌اند. کشورهای مختلف هرکدام بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی خود و قیدهای پیش رویشان رویکردی متفاوت به خصوصی‌سازی داشته‌اند. این گوناگونی باعث شد که تجربه این کشورها بسیار متفاوت باشد که از همین روی مرور آن‌ها و بررسی چرایی موفقیت یا شکستشان آموزه‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. این مرور سیاستی در ادامه به بررسی تجربة کشورهای مختلف در قالب روش واگذاری بکار رفته در آن‌ها می‌پردازد.