1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. رسول صادقی
رسول صادقی

رسول صادقی

دکتری جمعیت شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 1

رسول صادقی استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. علایق پژوهشی و تحقیقاتی ایشان بیشتر در حوزه «مهاجرت بین‎المللی و جریانات پناهندگی»، «جمعیت‫‫شناسی اقوام و گروه‫های مهاجر»، «پویایی ساختار سنی و پنجره جمعیتی»، و «تغییرات ازدواج، خانواده و باروری» می باشد.
از مسئولیت‌های علمی و اجرایی ایشان، معاون پژوهشی و فناوری علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور (1393 تاکنون)، معاون دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی (93-1392)، مسئول دفتر ارزیابی کیفیت آموزش دانشکده علوم اجتماعی و نماینده دانشکده در شبکه کیفیت تدریس- یادگیری دانشگاه تهران (93-1391)، مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشکده علوم اجتماعی (92-1391)، و عضو هیت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران (از 1390 تاکنون) می باشد.

  • مدیریت و سیاست‌گذاری فرصت طلایی پنجره جمعیتی در ایران

    7 بهمن 1393 ساعت 22:13

    تحولات جمعیتی

    در ایران سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی بیشتر بر پویایی رشد و تعداد جمعیت متمرکز بوده و هست و کمتر به ساختارهای سنی جمعیت، تغییرات و پیامدهای آن توجه شده است. این در حالی است که با توجه به کامل شدن فرایند گذار جمعیتی، گذارهای ساختار سنی (ASTs) اکنون مهم‌ترین مسئله جمعیت و توسعه کشور محسوب می‌شوند. بر این اساس، مقاله پیش رو با استفاده از داده‌های ثبتی و سرشماری و همچنین برآوردهای جمعیتی به واکاوی گذار ساختار‌سنی جمعیت در کشور و همچنین طرح مباحث‌سیاستی پیرامون نحوه مدیریت و مهندسی اقتصادی‌-اجتماعی «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» می‌پردازد.