1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. ویلم فلور
ویلم فلور

ویلم فلور

دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه لیدن

تعداد مقالات: 1

  • آیا ایرانیان شبه‌گیاه‌خوار بودند؟

    17 بهمن 1397 ساعت 23:33

    غذا و تغذیه

    مقاله‌ی حاضر، ترجمه‌ی متن سخنرانی ویلم فلور در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. مطالب مطرح‌شده در این مقاله، نیازمند نقد و بررسی بیشتر است. امید است که در این زمینه شاهد پژوهش‌های غنی‌تر و پربارتری از سوی محققان تاریخ اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی کشور باشیم. لازم به ذکر است، اجازه‌ی ترجمه و انتشار مقاله حاضر در سایت شمس از دکتر فلور اخذ شده است.