1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. میثم مجیدی
میثم مجیدی

میثم مجیدی

استادیار گروه مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

تعداد مقالات: 1

 • لزوم توجه به مفهوم «فرآیند نوآوری» در کاهش فاصله بین علم تا عمل

  «پژوهش و فناوری» یا «پژوهش و نوآوری»

  17 آذر 1397 ساعت 20:13

  نوآوری

  قرار دادن پژوهش و فناوری کنار یکدیگر، خطای پارادایمی است که کشور ما را از توسعه مبتنی بر نوآوری به عقب رانده است. لذا شایسته است، بجای پژوهش و فناوری، پژوهش و نوآوری، هم در حوزه محتوایی و هم نهادی، مبدل به اولویت اصلی راهبری توسعه کشور گردد.