1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. مهدی مالمیر
مهدی مالمیر

مهدی مالمیر

عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

تعداد مقالات: 1

مهدی مالمیر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و در سال 1395 در رشته جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران از رساله خود دفاع و با مدرک دکترا فارغ‌التحصیل شده است. رساله دکترای دکتر مهدی مالمیر با عنوان مطالعه تطبیقی-تاریخی زمینه و ریشه‌های اجتماعی شکاف دولت– ملت با تأکید بر ایران(1357-1304) در نهمین جشنواره بین المللی فارابی رتبه برگزیده سوم (در بخش بزرگسال) را در گروه علوم اجتماعی و علوم ارتباطات کسب کرد.

  • در باب ماهیت و اهمیت سیاست اجتماعی امید

    29 آبان 1397 ساعت 22:10

    مشاركت اجتماعی

    امید چیست؟ آیا امید امری فردی است یا سازه‌ای اجتماعی به شمار می‌رود؟ آیا امید نوعی احساس است یا ادراکی است از جهان پیرامون و واقعیت؟ ماهیت امید چیست؟ امید چگونه ایجاد می‌شود، چگونه حفظ می‌شود و چگونه دچار فرسایش می‌گردد؟