1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. امیلیا جاستینا پاول
امیلیا جاستینا پاول

امیلیا جاستینا پاول

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه نوتردام

تعداد مقالات: 1

  • حقوق بین‌الملل اسلامی و کشورهای جهان اسلام

    21 مرداد 1397 ساعت 17:51

    ساختار نظام بین الملل

    باید تأکید کرد که ظهور مفاهیم «دولت‌ملت» و «حاکمیت»، چالشی برای سنت حقوقی اسلامی پدید آورد. حقوق بین‌الملل اسلامی و عالمان مسلمان (که قواعد خاص حقوقی را استخراج می‌کنند) ناچار بودند واقعیت‌های جدید در نحوه مفهوم‌سازی روابط بین‌الملل را با فرهنگ خود تطبیق دهند. در نتیجه، همچون دوران صدر اسلام، دیالوگی مداوم بین منابع حقوقی اسلامی و روابط بین‌الملل مدرن برقرار شده است.