1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حمیدرضا پورسلیمی
حمیدرضا پورسلیمی

حمیدرضا پورسلیمی

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

تعداد مقالات: 1