1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. اسماعیل کاه‌کش
اسماعیل کاه‌کش

اسماعیل کاه‌کش

دانشجوی دکترای مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد مقالات: 1

  • بازی دولت-ملت در زمینه بحران آب

    10 اردیبهشت 1397 ساعت 16:18

    مدیریت آب

    بدیهی است تا زمانی که مردم دولت را از آن خود ندانند، از ناچیزترین اقداماتی که احساس کنند باعث کمک به پیشبرد اهداف حکومت می‌‌شود، دریغ خواهند کرد، حتی اگر پای مسئله مهمی مانند کاهش منابع آبی در میان باشد که نمود آن در زندگی روزمره آن‌ها به چشم می‌‌خورد.