1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. فاطمه خوشدلی
فاطمه خوشدلی

فاطمه خوشدلی

پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

تعداد مقالات: 1

  • ناکامی نظام بودجه‌ریزی در ایران

    21 فروردین 1397 ساعت 17:56

    سیاست مالی

    در حال حاضر با توجه به شرایط موجود اینطور به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که نظام بودجه‌ریزی کشور تاکنون به‌طور موفق عمل نکرده و اصول بودجه‌ریزی در کشور به‌طور کامل رعایت نمی‌شود. در این گزارش سعی شده بنا بر اهمیتی که بودجه‌ریزی در آینده کشور دارد، سیمایی از وضعیت کنونی بودجه‌ریزی در کشور ترسیم شود.