1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حمیدرضا محمدی
حمیدرضا محمدی

حمیدرضا محمدی

دانشجوی دکتری رشته مديريت سازمان‌هاي دولتي ايران، دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 1

دانشجوی دکتری مديريت سازمان هاي دولتي ايران - تصميم گيري و سياست گذاري