1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. کوروس خوشبخت
کوروس خوشبخت

کوروس خوشبخت

پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

تعداد مقالات: 1

 • رهیافتی برای دستیابی به توسعه پایدار

  پیوند آب، غذا و انرژی

  22 شهریور 1396 ساعت 10:14

  كشاورزی

  رویکرد پیوند آب، انرژی و غذا یک چشم‌انداز کلی از پایداری است که تلاش می‌کند تا تعادل میان اهداف مختلف، منافع و نیازهای مردم و محیط‌زیست را بر اساس کمی‌سازی روابط آب، انرژی و غذا از طریق مدل‌سازی‌های کیفی و کمی و همچنین پیشبرد تحقیقات برای مدل‌سازی یکپارچه و مدیریت برای ارائه استراتژی‌های مهم توسعه پایدار در جهان پویا و پیچیده امروز را برقرار سازد.