1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. احسان سلطانی فر
احسان سلطانی فر

احسان سلطانی فر

مدرس، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 2

دانش آموختۀ دکترای مدیریت بازرگانی و علوم مدیریت از دانشگاه تهران و دانشگاه گرنوبل-آلپ فرانسهمدرس دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران