1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حسن مافی
حسن مافی

حسن مافی

دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي، دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 1

  • بحران آب ایران: ریشه‌ها و تنگناها

    24 مرداد 1396 ساعت 10:35

    مدیریت آب

    برای عبور از بحران آب باید نگاه مسئولان نسبت به پتانسیل تولید و اشتغال بخش کشاورزی منطقی شود. کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران در بخش صنعت و گردشگری قرار دارد و نیروی کار ارزان بخش کشاورزی فرصتی است مغتنم برای آن.