1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حسن نوربخش
حسن نوربخش

حسن نوربخش

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه همدرد هندوستان

تعداد مقالات: 1

  • ضرورت تأسیس مرکز راهبری توسعه پایدار ایران

    13 تیر 1396 ساعت 02:11

    سیاست داخلی

    تلفیق سه عنصر دانش و بینش و تجربه استراتژی‌های توسعه ملی در بسیاری از مدیران محقق نشده است. لذا می‌توان با طراحی مرکزی با رویکرد و تربیت و ائتلاف فکری بین نخبگان اجرایی و فکری در راستای اجرای استراتژی توسعه ملی ایران نقش بسیار مهمی در موتور محرکه توسعه ایران ایفا کرد.