1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. ابوذر حاتمی یزد
ابوذر حاتمی یزد

ابوذر حاتمی یزد

مدیر شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس

تعداد مقالات: 1

  • توانمندسازی جوامع محلی و مدیریت مشارکتی منابع آب

    11 اردیبهشت 1396 ساعت 05:31

    آب

    هسته مرکزی مفهوم توانمندسازی بر کسب توانایی انتخاب اشاره می‌کند، مفهومی وسیع که در ابعاد متفاوت و از مناظر گوناگون می‌توان به آن پرداخت. در این نوشتار به برخی از ابعاد مغفول مانده توانمندسازی در جوامع محلی با تأکید بر مدیریت منابع آب اشاره خواهیم داشت.