1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حسین ارغوانی
حسین ارغوانی

حسین ارغوانی

وزارت نیرو (شرکت توزیع برق تهران بزرگ)

تعداد مقالات: 1

سوابق من در بخش برق و انرژی و علایق من به بخش آب و محیط زیست است و مهمترین دغدغه من اصلاح ساختار کنونی مدیریت ناکارآمد آب و انرژی و محیط زیست کشور است.

  • اصلاح راهبردها و ساختارهای مدیریت آب و انرژی

    23 فروردین 1396 ساعت 15:10

    آب

    مدیریت منابع آب اکنون از دو مشکل ساختاری و راهبردی عمده رنج می‌برد که در این مقاله به آنها می‌پردازیم: یکی تحمیل ساختارها و تقسیمات سیاسی نامنطبق با ساختارها و تقسیمات اکولوژیک بر مدیریت منابع آب و دیگری ساختار مدیریت برق‌آبی وزارت نیرو.