1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. کیومرث اشتریان
کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان

دکتری سیاست‌گذاری، هیئت علمی دانشگاه تهران، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت

تعداد مقالات: 1

  • کانون تفکر (اتاق فکر)

    17 شهریور 1393 ساعت 17:22

    اتاق فکر استان‌ها

    کانون تفکر (اتاق فکر) جایی برای ارائه، مواجهه و انباشت تفکر برای حل مسائل سیاستی است. کانون تفکر هدفمند است و مسئله محوری، تنقیح مسائل سیاستی، راه‌حل یابی و تولید دانش اصلی‌ترین کارکردهای آن است. با تأکید بر متدولوژی، این تعریف اتاق فکر را ضرورتاً مکانی برای فکر کردن تلقی نمی‌کند.