1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. رضا دهقانی
رضا دهقانی

رضا دهقانی

دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

تعداد مقالات: 1

دکتر رضا دهقانی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز، مشاور ارشد موسسه مطالعات صلح خاورمیانه در آنکارا و دبیر کمیته ترکیه شناسی در انجمن علمی مطالعات جهان در تهران می باشد.

  • امنیت پیرامونی ایران در سند چشم انداز بیست ساله

    11 مرداد 1393 ساعت 09:08

    امنیت منطقه‌ای و تهدید افراط‌گرایی

    سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران براساس منطق آیـنـده‌شـنـاسـی و برنامه‌ریزی راهبردی گامی اساسی در توسعة پایدار و درونزای ایران متناسب با آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. بر اساس منطق راهبردی حاکم بر این سند و ابعاد راهبردی تحقق کامل و بهینة آن، موقعیت ایران از یک قدرت منطقه‌ای نسبی به قدرت بزرگ منطقه‌ای محور ارتقاءیافته و درنتیجه، کسب امنیت و ثبات پایدار از طـریق تعامل دووجهی راهبرد توسعه و راهبرد امنیت ملی، زمینة پرداختن جدی و مطمئن به آرمان‌های اسـلامـی و انـقـلابـی در ورای مرزهای جغرافیایی انقلاب را به‌خوبی فراهم خواهد کرد.