1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. الهه کولایی
الهه کولایی

الهه کولایی

دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

تعداد مقالات: 1

دکتر الهه کولایی استاد علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر برنامه مطالعات اوراسیای مرکزی در آن دانشگاه می باشد.