1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. سید آهنگ کوثر
سید آهنگ کوثر

سید آهنگ کوثر

دکتری روابط آب، خاک و گیاه، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس

تعداد مقالات: 3

از سربازي دلير و درستكار و بانويي خردمند پا گرفته ام. دوست داشتن زيستگاه را پدرم، و بهره وري بهينه از آن را باغباني جهرمي به من آموختند. با پس انداز هفت سال كار در ايران به آمريكا رفتم و با مزد كارگري تابستانه «كار شناس» شدم. كار شناسي ارشد را با كار در دانشگاه ايالتي اورگن، و دكتري را با ياري دولت ايران در همان دانشگاه به پايان رساندم. به پارسي بودنم سربلندم. پروردگار مهربان را سپاسگزارم كه مرا در خدمت آب و خاك نهاده است.

 • آب لوله: خدمت یا خیانت؟

  20 دی 1393 ساعت 14:50

  خشكسالی

  ابرمردی به نام حاج‌محمد نمازی ره‌آوردی بی‌مانند را پیشکش شیرازیان کرد؛ آب گوارا را به آنان ارزانی داشت؛ کوثری در هر خانه. بیمارستانی نایاب در آن هنگام در خاورمیانه را نیز به نخستین افزود. اگر شکوفایی دانشکدة پزشکی شیراز را از برکات بیمارستان نمازی به شمار آورم، سخنی به‌گزاف نگفته‌ام. آن اندیشمند دریا دل درآمد آب را نیز برای کمک به بیمارستان در نظر‌گرفت. اکنون پس از سپری شدن 68 سال نمی‌دانم ایشان را خادم بخوانم، یا زبانم لال، خائن. شتاب نکنید! پیش از آن‌که ناسزاهای به‌حق را بیهوده کنید، نوشتارم را با نگاهی ژرف بخوانید.

 • دامداران کوچنده؛ آبخوانداران بالقوه، یاوران محیط زیست

  1 آبان 1393 ساعت 14:55

  مدیریت آب

  اکنون که شمار کوچندگان ایران، با وجود افزون بر سه برابر شدن جمعیت ایران نسبت به 1320، به نزدیک یک‌سوم شمار آنان در همان سال رسیده است، پیشنهاد این خدمتگزار آب وخاک ترغیب گروهی از آنان به بنای آرمانشهرهای کویری، آبخوانشهرها است. بدین ترتیب با فراهم‌آوردن علوفه در آبرفت‌ها، برخی آبخیزها برای مدتی کوتاه به طبیعت برگردانده شده و کوچروان مدتی از سال را در زیستگاههایی که با دستان خود بنا کرده‌اند، می‌گذرانند. گفتنی است آنچه در این نوشتار آمده، تنها بخشی از جنبه‌های دانش و فن کار است. بزرگان صاحب‌نظر عنایت کرده و دیگر شاخ و برگ‌ها را بیافرینند. بر‌پا گشتن شماری از این آبخوانشهرها در پهنة ایران زمین و بررسی ژرف بنای آنها و رفتار شهروندان آبخواندار، زمینه را برای گسترش آنها فراهم خواهد آورد. انشاءالله.

 • سازوکاری برای پیشگیری از فاجعة مرگ همگانی بر اثر تشنگی

  9 مرداد 1393 ساعت 15:37

  مدیریت آب

  سیاست‌گذاران در همه‌جا، بویژه خشک‌بوم‌ها، بایستی بوم‌شناسان ژرف‌نگر بوده یا دست‌کم به سخنان آنان گوش فرا دهند. انباشتن آب در روی زمین در سرزمین‌های خشک کاری نا‌بخردانه است. چه، تابش آفتاب، کمبود رطوبت نسبی و باد زمینه را برای تبخیر آماده می‌سازند. میانگین تبخیر سالانه در ایران بیش از دو متر است، یعنی از هر مترمربع پهنة آبگیرها سالی دو هزار لیتر بخار می‌شود. چنانچه برآورد سازمان ملل متحد را برای کمترین نیاز آبی شبانه‌روزی یک نفر انسان بیست لیتر فرض کنیم، هر مترمربع از سطح آبگیرها آب یکصد روز یک نفر را به هوا می‌فرستد.