1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. ادریس قادری
ادریس قادری

ادریس قادری

دانشجوی دكتري سياستگذاري عمومي، دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان غربي

تعداد مقالات: 1

در شهريور سال 55 در يكي از روستاهاي شهرستان پيرانشهر در استان آ. غربي متولد شدم. در پي وقوع انقلاب اسلامي و ناامن شدن مناطق كردنشين به همراه خانواده به شهرستان نقده مهاجرت كردم.پدرم از زمينداران منطقه و از نيروهاي محلي سپاه بود كه در درگيري با احزاب كردي حاضر در منطقه شهيد شد. تا سال 75 و اخذ مدرك ديپلم در رشته علوم انساني در شهرستان نقده ساكن بودم. در سال 75 در رشته دبيري زبان انگليسي وارد دانشگاه اروميه شدم و در سال 79 به استخدام آموزش و پرورش درآمدم و در دبيرستانهاي خوي و اروميه به تدريس زبان انگليسي اشتغال داشتم. در سال 82در مقطع كارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي وارد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز شدم و در سال 91 نيز در مقطع دكتري علوم سياسي گرايش سياستگذاري عمومي واحد علوم و تحقيقات تهران پذيرش شدم. در حال حاضر ساكن اروميه بوده و در حال نگارش پايان نامه دوره دكتري هستم.