1. خانه >
 2. نویسندگان >
 3. معصومه اشتیاقی
معصومه اشتیاقی

معصومه اشتیاقی

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

تعداد مقالات: 4

 • بررسی موردی سیل‌های اخیر

  سازوکارهای اجتماعی در مدیریت بحران‌های طبیعی

  8 اردیبهشت 1398 ساعت 19:37

  اخلاق و مسئولیت اجتماعی

  در این مقاله به چند سوال محوری در مورد سازوکارهای اجتماعی موثر در مدیریت بحران سیل پاسخ داده می‌شود از جمله اینکه سازماندهی ذینفعان پیرامون سیل چه نقشی در مدیریت سیل دارد و مسئولیت اجتماعی ذینفعان به چه نحو است؟

 • بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت حاشیه‌نشینی در ایران

  22 مهر 1396 ساعت 16:36

  حاشیه نشینی

  این پژوهش قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که چه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مداخله‌ای در مواجهه با حاشیه‌نشینی دنبال شده‌اند و نقاط ضعف و قوت آنها چه بوده‌است.

 • سرمایه اجتماعی رمز موفقیت سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی در ایران

  مسیری برای آینده

  11 مهر 1395 ساعت 15:53

  شبكه‌بندی و ساماندهی

  سازمان‌های غیردولتی و داوطلبانه مردم‌نهاد محیط‌زیستی در کشور ما از کمبود اصلی‌ترین دارایی‌شان که همانا «سرمایه اجتماعی» است، رنج می‌برند. در واقع گزاره محوری نوشتار حاضر آن است که «سرمایه اجتماعی» حلقه مفقوده‌ای هست که کمرنگ بودن آن در استراتژی کنش جمعی بدنه سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی ایران، مانعی جدی برای حضور توانمند و با قدرت، جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل محیط‌زیستی به شمار می‌آید.

 • آسیب‌شناسی توسعه نامتوازن در ایران

  24 اسفند 1394 ساعت 17:58

  سیاست توزیعی و حمایتی

  چه عواملی بر شکل‌گیری و بازتولید شکاف موجود بین مناطق در کشور تأثیرگذار بوده است و چه باید کرد؟ در پاسخ به این سؤال ضمن تائید اهمیت نقش عوامل غیرارادی چون وضعیت جغرافیای طبیعی و پیشینه تاریخی؛ به عوامل ارادی چون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تحت اراده صورت می‌گیرد خواهیم پرداخت.