1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. حمیدرضا رحیمی
حمیدرضا رحیمی

حمیدرضا رحیمی

تعداد مقالات: 1

متخصص پزشکی مولکولی و دبیرکارگروه تخصصی بهداشت و سلامت اتاق فکر استان خراسان رضوی