1. حوزه‌های سیاستی
  2. >
  3. سیاست اقتصادی
  4. >
  5. مسكن

نوع مطلب: مقایسه سیاستی

8 مرداد 1398 ساعت 00:30 شماره مسلسل: ۲۲۰۰۸۳۴

سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان در کره و ژاپن

سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان در کره و ژاپن

در کره، میزان جمعیت سالمند 9.1 درصد در سال 2005 بوده و در سال 2010 به 10.1 درصد رسید . اهداف این مطالعه عبارتند از: 1) درک وضعیت مسکن کره برای سالمندان، 2) مقایسه سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان بین کره و ژاپن.

1-مقدمه

قانون اساسی در مورد کمبود باروری و جامعه سالمندی در سال 2005 در کره نوشته شد.براساس این قانون نخستین برنامه اساسی و سیاست جمعیتی (2006-2010) برای جامعه سالمند ایجاد‌شد. همچنین قانون رفاه سالمندی به‌منظور گسترش امکانات پرستاری در ماه مه سال 2006 تجدید‌نظر شد. اشتغال و آموزش مجدد برای سالمندان نیز گسترش‌یافت.علاوه‌بر این، تلاش‌هایی صورت‌ گرفته‌است که جامعه سالمند بتواند به منابع انرژی جدید اجتماعی تبدیل شود. با این حال، سیاست‌های رفاه مسکن برای افراد سالمند هنوز در کره کافی نیست.در ژاپن، سیاست‌رفاه و سیاست‌ مسکن، زمانی که نرخ سالخوردگی در دهه 1980 بیش از 10 درصد بود، برنامه‌ریزی شده‌بود (1). در کره، میزان جمعیت سالمند 9.1 درصد در سال 2005 بوده و در سال 2010 به 10.1 درصد رسید . اهداف این مطالعه عبارتند از: 1) درک وضعیت مسکن کره برای سالمندان، 2) مقایسه سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان بین کره و ژاپن.

2-سیاستهای رفاه مسکن برای سالمندان در کره

1-2-سالمندان در کره

برنامه‌رفاهی مسکن مانند مسکن ارزان قیمت و مناسب، امکانات و خدمات اجتماعی حمایتی برای جامعه بسیار مهم است. مسکن و‌ خدمات ضعیف طراحی‌شده و همچنین خدمات پشتیبانی می‌تواند برای فعالیت و استقلال افراد سالخورده مشکل باشد. سیاست‌های رفاه مسکن برای افراد سالخورده مهم است تا زندگی مستقلی را در خانه‌های خود داشته‌باشند. به‌ویژه، اگر افراد سالخورده تمایل به زندگی در خانه خود داشته‌باشند.اینکه چگونه افراد سالمند با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کنند، نه تنها به استقلال شخصی آنها کمک می‌کند، بلکه به دلیل توانایی آنها برای فعال‌سازی اجتماعی و ارتباط با مردم اطرافشان (2) نقش مهمی ایفا می‌کند. وضعیت سالمندی در کره جنوبی می‌تواند به شرح زیر خلاصه شود.

اولا، مقیاس رشد جمعیت برای سالمندان در کره بسیار تند است. در مقایسه با سال 1970 کل جمعیت کره به 68 درصد افزایش یافته‌است. با این حال، جمعیت در گروه سنی بالای 65 سال در طول همان دوره 342٪ افزایش یافته‌است. افزایش امید به‌زندگی و کاهش میزان‌تولد دو دلیل اصلی برای این امر است. کره به یک جامعه سالمند در سال 2000 تبدیل شد.در سال 2018 نسبت افراد بالای 65 سال به 14 درصد رسید و کره را به یک جامعه سالمند تبدیل کرد.برآورد می‌شود تا سال 2026 نسبت افراد بالای 65 سال به 20.8٪ خواهد رسید.این سرعت تبدیل شدن به یک جامعه سالمند نیاز به اقدامات چند‌جانبه دارد(3).

دوم، افزایش هزینه‌های پزشکی و تقاضا برای خدمات مراقبت‌های بلند‌مدت صورت‌گرفته‌است. به‌طور خاص هزینه‌های اجتماعی به‌دلیل هزینه‌های پزشکی برای درمان بیماری‌ها و حوادث ایمنی افزایش یافته‌است. هزینه‌های بالقوه در سال 2003 حدود 4 تریلیون دلار (4.2 میلیارد دلار) برآورد‌شد. هزینه‌های پزشکی برای درمان بیماری‌ها و حوادث ایمنی در سال 2001 به 100٪ رسید، و در سال 2005، به 123 درصد افزایش‌یافت، 149 درصد در سال2010، 215 درصد در سال 2020 (5).

تامین و بازسازی مسکن برای سالمندان می‌تواند سلامت و رفاه سالمندان را تحریک کند و هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد.

2-2-مسکن برای سالمندان در کره

پیشرفت صنعتی شدن و رشد خانواده هسته‌ای منجر به افزایش نسبت خانوار سالمندان شد. مسکن برای افراد سالخورده در کره به شرح زیر است:از هر چهار خانوار یک خانوار سالمند‌است. در کره، جمعیت سالمندان افزایش ناگهانی داشته‌است. حمایت از سالمندان از طریق فرزندان کاهش یافته‌است. تا به‌حال، سیستم پشتیبانی اجتماعی کره برای سالمندان به‌طور عمده وابسته به‌سیستم پشتیبانی خصوصی خانواده‌است. اکنون سیستم‌پشتیبانی شخصی خصوصی برای سالمندان به‌یک سیستم پشتیبانی اجتماعی تبدیل شده است. در این تحول، رفاه مسکن سالمندان بخش مهمی از سیستم پشتیبانی اجتماعی است. دوم، میزان مالکیت در خانواده‌های سالخورده در مقایسه با خانوارهای دیگر زیاد است. میزان مالکیت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.نرخ خانوارهای سالخورده مجرد پایین‌تر از خانوارهای متاهل است. سوم، سطح امکانات خانه‌ها برای افراد سالمند پایین‌تر است و فاصله بین مناطق روستایی و شهری بزرگ‌است. کمبود امکانات در خانه‌ها منجر به حادثه در خانه‌ها برای سالمندان می‌شود. این مسئله هزینه‌های اجتماعی زیادی مانند هزینه‌های پزشکی شخصی و هزینه‌های بیمه‌درمانی را بر جامعه تحمیل می‌کند. وقوع تصادف در خانه نشان‌دهنده تفاوت با توجه به نوع خانه، وضعیت سلامتی و سن است(6).

مجموع هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث 327.6 میلیارد وون بوده که در سال 2010،به 425.3 میلیارد وون(451 میلیون دلار)، 542.3 میلیارد وون (575 میلیون دلار) در سال 2015 رسید. سیاست‌های کمک در مورد بازسازی خانه مانند حذف موانع و محل‌های لغزش می‌تواند هزینه‌های اجتماعی را به‌میزان قابل‌توجهی کاهش‌دهد(3).

3-سیاست‌گذاری رفاه مسکن برای سالمندان در کره

سیاست‌های رفاه مسکن برای افراد سالخورده در کره، در مقایسه با رفاه دیگر گروه‌ها، کم‌اهمیت است.سیاست‌گذاری برای این گروه‌ها دارای محدودیتهایی است.

1-3-پیشنهاد سیاست اتحاد خانواده

در کره سیاست اتحاد خانواده که در آن سالمندان با فرزندان خود زندگی کنند توصیه می‌شود. مزایای آن عبارتند از: کاهش مالیات بر‌درآمد، معافیت مالیات، امتیاز ترجیحی صندوق‌های مسکن و ورود به آپارتمان‌ها.اولا در قانون مالیات بر‌درآمد امتیاز کسری برای سالمندان وجود دارد. این قانون در سال 1998 تأسیس شد. اگر سالمندان بیش از 65 سال داشته باشند، فرزندانی که با آنها زندگی می‌کنند 1 میلیون ورون (1،082 دلار) کسری به آنها تعلق می‌گیرد. اگر افراد سالمند بیش از 70 سال داشته باشند، و با فرزندانشان با هم زندگی می‌کنند. 1.5 میلیون وون (1،623 دلار) کسری به آنها تعلق می‌گیرد.

دوم، معافیت مالیات بر‌درآمد به‌شرح زیر است: پدر و مادر و فرزندان که هر کدام خانه‌ای دارند و جداگانه زندگی می‌کنند، زمانی که با هم‌زندگی می‌کنند، از مالیات بر‌درآمد معاف می‌شوند.

سوم، مضمون بودجه مسکن بدین ترتیب است که خانواری که با سالمند بالای 65 سال زندگی می‌کند به وام بیشتری دسترسی دارد. در موارد اجاره خانه، ساخت خانه، خرید و بازسازی، می‌توانند تا 5 میلیون وون وام قرض بگیرند.

2-3-تامین و عرضه مسکن سالمندان برای اقامت عمومی

شرکت سهامی مسکن عمومی کره در سال 1988 در سئول، 360 آپارتمان برای سالمندان تامین‌کرد. مساحت خانه تنها 85 مترمربع برای 3 نفر است. مقیاس خانه کوچک و باریک بود، فروش نیز دشوار بود.پس از آن عرضه واحدهای جدید قطع‌شد . شرکت سهامی مسکن عمومی کره بخشی از مسکن اجاره ملکی سالمندان را در سال 2005 تأمین‌کرد. در مجموع 335 آپارتمان در سال 2009 ساخته شد.طراحی بدون مانع برای سالمندان در این خانه‌ها طراحی شد و خدمات رفاهی سالمندان ارائه شد.همچنین در سال 2000، 150 مسکن رفاه سالمندان ساخته‌شد. این خانه‌ها بسیار محبوب بودند و 900 نفر در لیست انتظار واحدها بودند. عوامل موفقیت‌آمیز شامل هزینه‌های مقرون‌به صرفه تر در مقایسه با خانه‌های رفاهی خصوصی سالمندان و خدمات خوب است(7).

3-3-امتیاز مسکن عمومی برای خانوارهایی که با والدین زندگی می‌کردند

خانه عمومی به معنی ساخت خانه از طریق کمک‌های دولتی و صندوق‌های مسکن ملی است. هزینه مسکن و هزینه اجاره در مقایسه با درآمد خانوار بسیار بالا است و هزینه‌های مسکونی از طریق خانه‌های اجاره‌ای عمومی کاهش می‌یابد. در سپتامبر 2002 یک سیستم ورودی ترجیحی معرفی شد. این یک سیستم تامین‌کننده خانه برای کسانی است که بدون خانه هستند و با والدین زندگی می‌کنند. دو نوع مسکن عمومی در کره وجود دارد. یکی برای فروش است، دیگری برای اجاره‌است.

4-3- اصلاح خانه برای اقامت سالمندان در آپارتمان عمومی اجاره جدید

در سال 2004 دپارتمان ترافیک ساختمانی نصب تسهیلات برای سالمندان ضعیف و ناتوان را برعهده‌گرفت. شرکت‌های مسکن‌عمومی کره‌ای می‌توانند 11 دستگاه را نصب کنند.برای مثال برای سالمندان در حمام امکاناتی مانند جلوگیری از لغزش در کاشی‌های حمام و سروس بهداشتی است و ایجاد امکاناتی که به‌طور نشسته حمام کنند.به طور کلی بازسازی خانه‌ها برای سالمندان از خانه‌های عمومی در کره آغاز گردید(7).

4-سیاست‌گذاری رفاه مسکن برای سالمندان در ژاپن

کره و ژاپن به‌لحاظ تغییرات اجتماعی مشابهت‌هایی دارند. هر دو کشور بعد از خرابی‌های ناشی از جنگ به رشد و ثبات اقتصادی دست‌یافتند. همچنین تغییرات اجتماعی مانند تغییر ساختار خانواده، ساختار جمعیت و غیره مشابه هستند. نرخ سالمندی در ژاپن در سال 1980 9.1 درصد بود، که مشابه سال‌های کره در سال 2005 بود. در سال 2005 نرخ سالمندی در ژاپن 20 درصد بوده است.برخی از سیاست‌های رفاه مسکن برای سالمندان در کره مانند ژاپن است.

1-4- سالمندان در ژاپن

جمعیت کل ژاپن در سال 2005، 128 میلیون نفر بوده است، از سال 2005 رشد جمعیت کاهش یافته است. نسبت سالمندان بالای 65 سال به 20.4٪ رسید. سالمندان (65 تا 74 ساله) 14 میلیون نفر بود و سامندان (بالای 75 سال) 11 میلیون نفر بود.پیش‌بینی میشود جمعیت سالمندان تا سال 2020 به سرعت افزایش خواهد یافت، و جمعیت سالمندان در سال 2015 به 26٪ رسید و در سال 2050به 53.7٪ خواهد رسید(8).

2-4-سیاست‌های مسکن ژاپن برای سالمندان

امروزه خدمات رفاهی در خانه با توجه به روند هنجارسازی و استانداردسازی پس از سال 1970، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.در نتیجه خدمات و امکانات در منزل در این کشور توسعه‌یافته‌است. بنابراین در ژاپن قانون و نهاد مربوط به رفاه سالمندی توسعه‌یافته ‌است. (9).

1-2-4- سیاست اولیه مسکن سالمندان: توصیه به زندگی با یکدیگر در خانواده

ژاپن از سال 1955 تا 1970، سیاست مسکن کارگران را به اجرا درآورد، ژاپن در مورد مسکن سالمندان نگران نبود. سیاست در مورد همکاری و زندگی با خانواده به‌طور کلی در عمل اجرا شده‌است و شکل مشابه با کره‌است. اعطای یارانه به دولت محلی در سال 1964 برای خانه‌های اجاره‌ای عمومی برای افراد سالخورده آغاز‌شد.همچنین تنها سالمندان تحت درآمد معینی می‌توانند در این واحدها زندگی کنند.

2-2-4-امتیاز وام برای خانوارهایی که با سالمند زندگی می‌کنند

بعضی از سیاستها مانند امتیاز مسکن‌عمومی،توسعه وام برای بازسازی و ساخت‌خانه اجرا گردید.این سیاست‌ها برای کمک به‌منظور زندگی با سالمندان و در نزدیکی با افراد سالمند بود. هنگامی که خانه را برای همسو شدن و زندگی با سالمندان بازسازی می‌کنند، موسسه سرمایه‌گذاری مسکن و دولت محلی از سال 1972 از وام حمایت می‌کند.هنگامی که خانوارها با سالمندان زندگی می‌کنند و جمعیت آنها زیاد است آنها می‌توانند در مسکن بزرگ دولتی زندگی کنند(9).

3-2-4-خانه بازنشستگان"خانه نقره‌ای"

سیاست مسکن ژاپن برای سالمندان با درآمد‌کم متمرکز بود و برای افراد سالخورده طبقه متوسط هیچ سیاستی وجود نداشت.در حالی‌که خانه مراقبت برای سالمندان با درآمد پایین وجود داشت و خانه سالمندان با مراقبت ویژه برای افراد سالمند با درآمد پایین تدارک دیده‌شده بود؛ چنین امکاناتی به اندازه کافی برای افراد سالمند طبقه‌متوسط وجود نداشت. قانون رفاه سالمندان در سال 1968 تأسیس شد. سپس مسکن نقره‌ای به‌عنوان تسهیلات عمومی تأیید شد. پروژه مسکن نقره‌ای در سال 1987 با همکاری وزارت بهداشت‌و‌کار و وزارت امور زیربنایی و حمل‌و‌نقل تاسیس‌شد. این خانه به‌منظور مراقبت‌های‌عمومی برای افراد سالخورده که مجرد یا متاهل هستند تدارک دیده‌شده‌بود، استاندارد و شرایط ورود به‌آن شامل افراد سالمندی‌است که مستقل هستند و بیش از 60 سال سن دارند.این خانه‌ها برای افراد مجرد 35.5 متر و برای متاهلین 48.8 متر وجود دارد. . ویژگی‌های خاص این خانه به‌شرح زیر‌است:

حذف موانع برای نرده‌ها، پله‌ها، درها و غیره، فضای‌مناسب برای صندلی چرخدار و یک پرستار که می‌توان در شرایط اضطراری با آن تماس گرفت.همچنین سیستم چکاب که به‌طور خودکار مطلع می‌شود اگر یک درب و یک اتاق استراحت برای 24 ساعت استفاده نشود(10).

5-نتیجه‌گیری

در این نوشتار سیاستهای رفاه اجتماعی و مسکن در دو کشور کره و ژاپن مورد بررسی‌قرار گرفت.اهمیت حمایت خانواده از سالمندان در هر دو کشور مورد تاکید قرار گرفته‌است.هر دو کشور توصیه‌های سیاستی را برای اتحاد و همسویی خانواده‌ها با سالمندان اجرا کردند.در کره تامین امکانات و تسهیلات‌خانه برای سالمندان در قالب مسکن اجاره‌ای عمومی عرضه می‌شود. خانه‌های رفاه سالمندان که توسط دولت‌های محلی تامین می‌شد، موفقیت آمیز بود. همه اینها اشاره می‌کند که سیاست مسکن برای سالمندان از مسئولیت خانواده به جامعه منتقل شده‌است. در ژاپن سیاست رفاه و سیاست مسکن با نرخ پیری همراه‌است که در دهه 1980 بیش از 10٪ بود و تا به امروز روند رو به رشد داشته‌است.در کره میزان جمعیت سالمندان در سال 2005، 9.1 درصد و در سال 2010 به 10.1 درصد رسید.در نتیجه کره نیز اقداماتی را در راستای رفاه سالمندان انجام داد اما رفاه مسکن برای افراد سالمند هنوز در مرحله‌اولیه قرار دارد. خواسته‌های مسکن و مراقبت برای سالمندان در حال گسترش‌است. مسکن رفاهی مانند مسکن نقره‌ ای توسط دولت در ژاپن ارائه شده‌است. درحالیکه در کره تقریبا تمام مسکن رفاهی سالمندان توسط بخش خصوصی تامین می‌شود.

منابع

1- The Presidential Committee on Ageing and Population. 2006a, Comprehensive housing policy for the elderly in aged society.

2- Andrew Kochera and Kim Bright, “Livable Communities for Older People”, Generations, Winter, 2005-2006.

3- Kim, S., Kim, M. and Won, C.W., 2018. Validation of the Korean version of the SARC-F questionnaire to assess sarcopenia: Korean frailty and aging cohort study. Journal of the American Medical Directors Association, 19(1), pp.40-45.

4- Korean Institute for Health and Social Affairs. 2006, The constructing method on future welfare infrastructure, pp.299-335.

5- Hong Mi Ryung. 2005, 「According to establish The Basic Act on Low Fertility and Aged Society, prospection on ageing welfare law」,『A research on establishing ageing welfare law』, Korean Institute of Gerontology, Vol. 33, pp7 -77.

6- The Ministry of Health and Welfare. 2006, The present situation of facilities for elderly.

7- You Byung Sun. 2006, The subject of elderly housing, Korean Academic Information .

8- Katagiri, M., 2018. Economic Consequences of Population Aging in Japan: effects through changes in demand structure. The Singapore Economic Review, pp.1-23.

9- Im Chun Sik etc. 2006, Worldwide ageing welfare policy, Hak Hyunsa.

10- Campbell, J.C., 2014. How policies change: The Japanese government and the aging society (Vol. 138). Princeton University Press.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شمس، بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر این شبکه نیست.

نظرات

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
با تشکر، نظر شما پس از تایید در سایت نمایش داده می‌شود.