1. خانه
  2. >
  3. درباره ما
  4. >
  5. بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

استادان دانشگاه، فعالان بخش خصوصی، فعالان اجتماعی، مدیران اداری و اجرایی، و گروه‌های دیگری که می‌توان آن‌ها را نخبگان خواند، گاه به گاه سؤالاتی با این مضامین از خود پرسیده‌اند: آیا برای تصمیم‌گیری درباره آن موضوع به این داده‌ها توجه شده است؟ آیا آن‌چه من درباره این موضوع می‌دانم می‌تواند بر بهبود سیاست‌گذاری درباره موضوع مؤثر باشد؟ آیا سیاست‌گذاران نظرات متخصصان و جامعه نخبگان را برای تصمیم‌گیری لحاظ کرده‌اند؟ آیا می‌دانند در کشورهای دیگر برای بهبود سیاست‌گذاری و اجرا در این موضوع چه کرده‌اند؟ این گروه از نخبگان اغلب بعد از طرح چنین پرسش‌هایی، از خود می‌پرسند «آیا راهی هست که دانش، داده‌ها و تجربه‌هایم را به سیاست‌گذاران ارائه کنم؟»

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی ابزاری برای پرداختن به همه این سؤالات و بالاخص پاسخ دادن به سؤال آخر است. وقتی از نخبگان جامعه خواسته می‌شود تا ایده‌های خود برای سیاست‌گذاری بهتر را بیان کنند، و وارد گفت‌وگوی اجتماعی برای بهبود سیاست‌گذاری و حرکت به سوی توسعه شوند، باید ابزارهای لازم برای این کار نیز وجود داشته باشد. به علاوه، وقتی این تقاضا از سوی دولت مطرح می‌شود، باید ابزار رساندن ایده‌های نخبگان به سیاست‌گذاران دولتی نیز فراهم شود. «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» درصدد فراهم آوردن فضایی است که ایده‌های سیاستی نخبگان کشور در حوزه‌های سیاستی مختلف را منتشر سازد، و هم‌زمان این امکان را فراهم آورد که ایده‌ها و دانش سیاستی به سیاست‌گذاران دولتی منتقل شود. هر چند، بخش‌های دانشگاهی و غیردولتی، و عموم خوانندگان نیز می‌توانند مخاطبان این شبکه باشند.

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی «متون سیاستی خلاصه» منتشر می‌کند. انسان‌ها در دنیای جدید زمان اندکی در دسترس دارند و سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی از این جهت بیشتر در تنگنا هستند. بنابراین متن‌ها اگر برای خوانده شدن توسط مدیران اجرایی و سیاست‌گذاران نوشته می‌شوند بهتر است خلاصه باشند.

هدف «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» ایجاد فضایی برای طرح و انتشار ایده‌های سیاستی در قالب «متون سیاستی خلاصه» در حوزه‌های مختلف استراتژیک است تا به این وسیله امکانی برای بهبود و ارتقای سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. طرح و بررسی این ایده‌های سیاستی مستلزم گفت‌وگوی اجتماعی همه‌جانبه میان نخبگان کشور درباره همه مقولات استراتژیک است. از این‌رو، شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی «گفت‌وگوی اجتماعی، بهبود سیاست‌گذاری، عزم ملی برای توسعه» را شعار خود قرار داده است.

شبکه‌ای کردن متون سیاستی خلاصه، راهی برای تقویت گفت‌وگوی اجتماعی درباره مقولات استراتژیک سیاست‌گذاری در ایران است. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیز به عنوان حامی و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی خود را موظف می‌داند رسانه‌ای برای انتقال ایده‌های سیاستی به سیاست‌گذاران باشد. این شبکه هم‌چنین ابزاری برای مشارکت دادن همه نخبگان ایرانی در فرایند سیاست‌پژوهی است. قرار داشتن در فضای مجازی این امکان را فراهم می‌کند که در هر نقطه‌ای از ایران، و در هر نقطه‌ای از جهان، ایرانیان بتوانند ایده‌های سیاستی خود را بیان کنند. شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی امیدوار است به این طریق مشارکت جمعی نخبگان در گفت‌وگوی اجتماعی درباره سیاست‌گذاری را تسهیل کند.

سایت در سامانه شاپا وابسته به کتابخانه ملی ایران، به صورت رسمی ثبت شده و با شماره شاپای ۵۳۸۵-۲۴۲۳، امکان ارجاع به آن ها در متون علمی فراهم شده است.

The Network for Public Policy Studies (NPPS) is an academic peer-reviewed website, under the supervision of Center for Strategic Studies, dedicated to the study of public policies with an emphasis on Iranian Government's policies. The NPPS welcomes submissions in Persian and English, covering topics including environmental policy, economic policy, foreign policy, science and technology policy, health policy, and social and cultural policy. Please send your papers to: info@npps.ir